Över mi

Ik, Pēter Neuber (*1939 in Stettin) bün ėn düütschen Schōōlmeister in’ Rōhstand.
Opwussen bün ik in Pommern (Neustettin), Ōōst-Holstēēn/Kreis Eutin (Tankenrood), in Lübeck un in’t Rhienland (Leverkusen, NO-Köln).
1969 kēēm ik as Schōōlmeister no Dithmarschen (Wesselburen). Lange Johren (bet 2005) heff ik in mien Wohndörp Wȫhren as SPD-Liddmoot in‘ Ōōrtsverēēn un in de Frakschōōn mitârbeidt un worr vun Horst Plōōğ an uns Dithmarscher Platt ranfȫhrt. In de Kommunool-Politik heff ik mi ümmer wedder för uns ›Ditschi-Platt‹ stârkmookt.
Ik heff mit mien ›Wȫhrner Wȫȫr‹ in dat Johr 2001 ėn Wȫȫrbōōk vun de Plattdüütsche Sprook ruutbrocht, dōmools vör âlln för mien Wohndörp, man ōōk för Dithmarschen.
Nu wohn ik in Meldörp, ârbeid wieder an de Wȫhrner Wȫȫr, digitool, un geev optō de ›Meldörp-Bȫker‹ ruut, Textbȫker tō dat Wȫȫrbōōk, aktualisēērte Plattklassiker, aktualisēērt vör âlln för Dithmarschen.